MØRKGONGA

Krokskogens flotteste utsikt - Mørkgonga

 

Mørkgonga er et gjel - altså en markert sprekk i lavaplaten som dekker krokskogen. Selve gjelet og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden, og oppstod ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Denne bergarten er siden erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt. 

Turen opp er forholdsvis bratt, først på fin sti, deretter løs ur og lett klyving opp igjennom gjelet (Det er lagt ut tau i de mest utsatte partiene). 
Man kan gå turen som en runde på ca. 8 km ved å vende til høyre på toppen og gå ned via Skardtjern. Det er også mulig å ta turen videre opp til Gyrihaugen når man først har kommet seg opp til Mørkgonga. 

 

God tur!