KVELSRUD GÅRD

Kvelstud gård leverer økologiske grønnsaker og urter til Thorbjørnrud Hotell, og har vært i drift siden tidlig på 1900-tallet. 

Dyrket areal er på 330 dekar, hvor rundt 5 dekar er satt av til småskala, variert grønnsaksproduksjon. Det produseres rundt 50 ulike slag grønnsaker og urter. 
På det øvrige arealet dyrkes korn, der deler av dette er urkorn som emmer, spelt og svedjerud, i vekstskifte med grønngjødsling og eng. Urkornet kvernes til mel på gården. 

Alle gårdens produkter er Debio-sertifiserte, og jorda på gården er næringsrik og et godt grunnlag for fantastiske råvarer. 
Det etterstrebes å dyrke med hensyn til det mangfoldige livet både over og under bakken, med respekt for matjorda og de som skal tilberede og spise maten.